Infrastruktura w zasięgu ręki
Blisko Centrum
współgra z otoczeniem

LISIA APARTAMENTY Zielona Góra, ul. Lisia 12,14,16

Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
12/01
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236 952,00 zł
rezerwacja
12/02
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236 952,00 zł
wolne
12/03
39,95
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
215 730,00 zł
sprzedane
12/04
63,49
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
342 846,00 zł
wolne
12/05
70,80
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
parter
382 320,00 zł
sprzedane
12/06
62,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
339 282,00 zł
wolne
12/07
59,29
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
320 166,00 zł
rezerwacja
12/08
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
261 252,00 zł
sprzedane
12/09
75,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
409 968,00 zł
wolne
12/10
68,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
370 980,00 zł
wolne
12/11
60,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
325 998,00 zł
wolne
12/12
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236 952,00 zł
wolne
12/13
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
271 411,00 zł
wolne
12/14
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236 952,00 zł
wolne
12/15
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236 952,00 zł
sprzedane
12/16
39,95
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
215 730,00 zł
sprzedane
12/17
63,49
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
342 846,00 zł
wolne
12/18
70,83
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
1
382 482,00 zł
wolne
12/19
62,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
339 876,00 zł
wolne
12/20
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
215 892,00 zł
sprzedane
12/21
37,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
201 852,00 zł
sprzedane
12/22
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
261 252,00 zł
sprzedane
12/23
75,78
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
409 212,00 zł
wolne
12/24
68,81
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
371 574,00 zł
wolne
12/25
60,39
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
326 106,00 zł
rezerwacja
12/26
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236 952,00 zł
wolne
12/27
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
271 411,00 zł
rezerwacja
12/28
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236 952,00 zł
wolne
12/29
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236 952,00 zł
wolne
12/30
39,95
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
215 730,00 zł
sprzedane
12/31
63,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
342 198,00 zł
wolne
12/32
70,83
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
2
382 482,00 zł
wolne
12/33
62,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
339 228,00 zł
wolne
12/34
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
215 892,00 zł
sprzedane
12/35
37,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
201 852,00 zł
sprzedane
12/36
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
261 252,00 zł
sprzedane
12/37
75,78
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
409 212,00 zł
sprzedane
12/38
68,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
370 926,00 zł
wolne
12/39
60,27
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
325 458,00 zł
wolne
12/40
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236 952,00 zł
wolne
12/41
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
271 411,00 zł
rezerwacja
12/42
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236 952,00 zł
wolne
12/43
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236 952,00 zł
wolne
12/44
39,99
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
215 946,00 zł
sprzedane
12/45
63,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
342 198,00 zł
wolne
12/46
70,71
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
3
381 834,00 zł
wolne
12/47
62,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
339 228,00 zł
sprzedane
12/48
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
215 892,00 zł
sprzedane
12/49
37,43
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
201 852,00 zł
sprzedane
12/50
48,46
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
261 252,00 zł
sprzedane
12/51
75,65
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
408 510,00 zł
sprzedane
12/52
68,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
370 926,00 zł
wolne
12/53
60,27
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
325 458,00 zł
rezerwacja
12/54
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236 952,00 zł
wolne
12/55
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
271 411,00 zł
wolne
12/56
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241 340,00 zł
wolne
12/57
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241 340,00 zł
wolne
12/58
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
219 725,00 zł
sprzedane
12/59
63,25
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
341 550,00 zł
wolne
12/60
70,71
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
4
381 834,00 zł
wolne
12/61
62,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
338 580,00 zł
wolne
12/62
59,39
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
320 706,00 zł
rezerwacja
12/63
66,22
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
357 588,00 zł
wolne
12/64
75,65
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
408 510,00 zł
sprzedane
12/65
68,57
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
370 278,00 zł
wolne
12/66
60,15
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
324 810,00 zł
sprzedane
12/67
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241 340,00 zł
wolne
12/68
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
271 411,00 zł
wolne
12/69
43,93
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241 340,00 zł
sprzedane
12/70
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241 340,00 zł
sprzedane
12/71
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
219 725,00 zł
sprzedane
12/72
63,25
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
341 550,00 zł
wolne
12/73
70,59
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
5
381 186,00 zł
wolne
12/74
62,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
338 580,00 zł
rezerwacja
12/75
59,54
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
321 516,00 zł
sprzedane
12/76
66,22
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
357 588,00 zł
sprzedane
12/77
75,51
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
407 754,00 zł
wolne
12/78
68,57
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
370 278,00 zł
wolne
12/79
60,15
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
324 810,00 zł
sprzedane
12/80
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241 340,00 zł
wolne
12/81
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
271 411,00 zł
wolne
12/82
43,93
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
241 340,00 zł
wolne
12/83
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
241 340,00 zł
wolne
12/84
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
219 725,00 zł
sprzedane
12/85
63,13
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
340 902,00 zł
wolne
12/86
70,59
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
6
381 186,00 zł
wolne
12/87
62,58
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
337 932,00 zł
wolne
12/88
54,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
295 326,00 zł
sprzedane
12/89
61,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
334 476,00 zł
sprzedane
12/90
75,51
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
407 754,00 zł
sprzedane
12/91
68,45
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
369 630,00 zł
wolne
12/92
44,11
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
247 016,00 zł
sprzedane
12/93
43,72
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
240 460,00 zł
wolne
12/94
55,23
4 900,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
270 627,00 zł
wolne
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
14/01
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
263 790,00 zł
wolne
14/02
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
222 480,00 zł
rezerwacja
14/03
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
351 162,00 zł
wolne
14/04
84,85
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
parter
458 190,00 zł
wolne
14/05
47,84
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
263 120,00 zł
wolne
14/06
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
401 814,00 zł
wolne
14/07
64,09
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
320 450,00 zł
wolne
14/08
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
232 956,00 zł
sprzedane
14/09
66,85
5 000,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
334 250,00 zł
wolne
14/10
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
263 790,00 zł
wolne
14/11
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
222 480,00 zł
sprzedane
14/12
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
351 162,00 zł
wolne
14/13
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
351 162,00 zł
wolne
14/14
61,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
330 264,00 zł
wolne
14/15
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
267 904,00 zł
sprzedane
14/16
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
401 814,00 zł
wolne
14/17
64,09
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
320 450,00 zł
wolne
14/18
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
232 956,00 zł
rezerwacja
14/19
66,35
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
331 750,00 zł
wolne
14/20
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
263 790,00 zł
wolne
14/21
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
222 480,00 zł
sprzedane
14/22
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
350 514,00 zł
wolne
14/23
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
350 514,00 zł
wolne
14/24
61,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
330 264,00 zł
wolne
14/25
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
267 904,00 zł
sprzedane
14/26
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
401 814,00 zł
wolne
14/27
63,97
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
319 850,00 zł
sprzedane
14/28
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
232 956,00 zł
sprzedane
14/29
66,23
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
331 150,00 zł
wolne
14/30
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
263 790,00 zł
wolne
14/31
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
222 480,00 zł
sprzedane
14/32
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
350 514,00 zł
wolne
14/33
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
350 514,00 zł
wolne
14/34
61,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
329 616,00 zł
wolne
14/35
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
267 904,00 zł
sprzedane
14/36
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
401 814,00 zł
wolne
14/37
63,97
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
319 850,00 zł
sprzedane
14/38
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
232 956,00 zł
sprzedane
14/39
66,23
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
331 150,00 zł
sprzedane
14/40
48,85
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
268 675,00 zł
wolne
14/41
41,20
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
226 600,00 zł
sprzedane
14/42
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
349 866,00 zł
sprzedane
14/43
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
349 866,00 zł
wolne
14/44
61,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
329 616,00 zł
sprzedane
14/45
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
267 904,00 zł
sprzedane
14/46
74,10
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
400 140,00 zł
wolne
14/47
63,85
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
332 020,00 zł
wolne
14/48
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
237 270,00 zł
sprzedane
14/49
66,11
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
343 772,00 zł
wolne
14/50
48,85
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
268 675,00 zł
wolne
14/51
41,20
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
226 600,00 zł
sprzedane
14/52
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
349 866,00 zł
sprzedane
14/53
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
349 866,00 zł
wolne
14/54
60,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
328 968,00 zł
rezerwacja
14/55
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
267 904,00 zł
sprzedane
14/56
74,10
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
400 140,00 zł
wolne
14/57
63,85
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
332 020,00 zł
wolne
14/58
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
237 270,00 zł
sprzedane
14/59
66,11
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
343 772,00 zł
wolne
14/60
48,33
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
265 815,00 zł
wolne
14/61
41,11
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
226 105,00 zł
sprzedane
14/62
64,67
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
349 218,00 zł
wolne
14/63
64,67
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
349 218,00 zł
wolne
14/64
44,85
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
251 160,00 zł
sprzedane
14/65
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
267 904,00 zł
sprzedane
14/66
61,40
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
337 700,00 zł
wolne
14/67
63,73
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
331 396,00 zł
wolne
14/68
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
237 270,00 zł
sprzedane
14/69
65,98
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
343 096,00 zł
wolne
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
16/01
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
232 956,00 zł
wolne
16/02
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
222 912,00 zł
sprzedane
16/03
71,94
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
359 700,00 zł
wolne
16/04
68,18
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
368 172,00 zł
wolne
16/05
46,05
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
253 275,00 zł
sprzedane
16/06
60,84
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
328 536,00 zł
wolne
16/07
64,28
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
347 112,00 zł
wolne
16/08
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
415 785,00 zł
wolne
16/09
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
271 134,00 zł
wolne
16/10
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
265 788,00 zł
wolne
16/11
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
232 956,00 zł
sprzedane
16/12
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
222 912,00 zł
sprzedane
16/13
71,94
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
359 700,00 zł
rezerwacja
16/14
68,18
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
368 172,00 zł
wolne
16/15
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
257 880,00 zł
sprzedane
16/16
60,95
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
329 130,00 zł
wolne
16/17
64,28
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
347 112,00 zł
wolne
16/18
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
415 785,00 zł
wolne
16/19
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
271 134,00 zł
sprzedane
16/20
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
265 788,00 zł
wolne
16/21
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
232 956,00 zł
sprzedane
16/22
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
222 912,00 zł
sprzedane
16/23
71,82
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
359 100,00 zł
wolne
16/24
68,06
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
367 524,00 zł
wolne
16/25
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
257 880,00 zł
sprzedane
16/26
60,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
328 482,00 zł
wolne
16/27
64,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
346 464,00 zł
wolne
16/28
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
415 785,00 zł
wolne
16/29
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
271 134,00 zł
wolne
16/30
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
265 788,00 zł
wolne
16/31
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
232 956,00 zł
sprzedane
16/32
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
222 912,00 zł
sprzedane
16/33
71,82
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
359 100,00 zł
wolne
16/34
68,06
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
367 524,00 zł
wolne
16/35
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
257 880,00 zł
sprzedane
16/36
60,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
328 482,00 zł
sprzedane
16/37
64,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
346 464,00 zł
wolne
16/38
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
415 785,00 zł
wolne
16/39
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
271 134,00 zł
wolne
16/40
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
265 788,00 zł
wolne
16/41
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
237 270,00 zł
rezerwacja
16/42
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
227 040,00 zł
sprzedane
16/43
71,70
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
372 840,00 zł
wolne
16/44
67,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
366 876,00 zł
wolne
16/45
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
257 880,00 zł
sprzedane
16/46
60,71
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
327 834,00 zł
sprzedane
16/47
64,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
345 816,00 zł
wolne
16/48
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
415 785,00 zł
wolne
16/49
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
276 155,00 zł
wolne
16/50
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
270 710,00 zł
sprzedane
16/51
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
237 270,00 zł
sprzedane
16/52
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
227 040,00 zł
sprzedane
16/53
71,70
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
372 840,00 zł
wolne
16/54
67,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
366 876,00 zł
wolne
16/55
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
257 880,00 zł
sprzedane
16/56
60,71
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
327 834,00 zł
sprzedane
16/57
64,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
345 816,00 zł
wolne
16/58
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
415 785,00 zł
wolne
16/59
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
276 155,00 zł
wolne
16/60
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
270 710,00 zł
sprzedane
16/61
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
237 270,00 zł
sprzedane
16/62
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
227 040,00 zł
sprzedane
16/63
71,58
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
372 216,00 zł
wolne
16/64
67,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
366 228,00 zł
wolne
16/65
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
257 880,00 zł
rezerwacja
16/66
44,49
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
249 144,00 zł
sprzedane
16/67
63,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
345 168,00 zł
wolne
16/68
78,35
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
415 255,00 zł
wolne
16/69
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
276 155,00 zł
wolne
16/70
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
270 710,00 zł
wolne

Sprzedaż mieszkań w Zielonej Górze

EBF Development Sp. z o.o. Sp.k
(dawniej P.B. Ekonbud-Fadom Sp.J.)
ul. Boh. Westerplatte 11
Czynne pon. - pt. 7:00-15:00
tel. 68 328 69 92
tel. 601 934 370
tel. 68 322 18 23
e-mail: sprzedaz@ebfdevelopment.pl

 

Galeria Grafitt (parter)
ul. Boh. Westerplatte 24
Czynne pon. - pt. 10:00-17:30
tel. 68 320 10 75
tel. 605 860 001
e-mail zgora@ebfdevelopment.pl

Gorąca oferta
Zobacz oferty

Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu