Infrastruktura w zasięgu ręki
Blisko Centrum
współgra z otoczeniem

LISIA APARTAMENTY Zielona Góra, ul. Lisia 12,14,16

Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
12/01
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/02
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236952.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/03
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
219725.00+3500.00 zł
sprzedane
12/04
63,49
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
342846.00+3500.00 zł
wolne
12/05
70,80
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
parter
382320.00+3500.00 zł
sprzedane
12/06
62,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
339282.00+3500.00 zł
wolne
12/07
59,29
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
320166.00+3500.00 zł
sprzedane
12/08
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
261252.00+3500.00 zł
sprzedane
12/09
75,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
409968.00+3500.00 zł
wolne
12/10
68,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
370980.00+3500.00 zł
wolne
12/11
60,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
325998.00+3500.00 zł
wolne
12/12
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
236952.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/13
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/14
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/15
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/16
39,95
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
215730.00+3500.00 zł
sprzedane
12/17
63,49
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
342846.00+3500.00 zł
wolne
12/18
70,83
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
1
382482.00+3500.00 zł
wolne
12/19
62,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
339876.00+3500.00 zł
wolne
12/20
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
215892.00+3500.00 zł
sprzedane
12/21
37,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
201852.00+3500.00 zł
sprzedane
12/22
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
261252.00+3500.00 zł
sprzedane
12/23
75,78
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
409212.00+3500.00 zł
wolne
12/24
68,81
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
371574.00+3500.00 zł
wolne
12/25
60,39
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
326106.00+3500.00 zł
sprzedane
12/26
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/27
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/28
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236952.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/29
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/30
39,95
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
215730.00+3500.00 zł
sprzedane
12/31
63,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
342198.00+3500.00 zł
wolne
12/32
70,83
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
2
382482.00+3500.00 zł
wolne
12/33
62,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
339228.00+3500.00 zł
wolne
12/34
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
215892.00+3500.00 zł
sprzedane
12/35
37,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
201852.00+3500.00 zł
sprzedane
12/36
48,38
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
261252.00+3500.00 zł
sprzedane
12/37
75,78
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
409212.00+3500.00 zł
wolne
12/38
68,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
370926.00+3500.00 zł
wolne
12/39
60,27
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
325458.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/40
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/41
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/42
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236952.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/43
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/44
39,99
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
219945.00+3500.00 zł
sprzedane
12/45
63,37
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
342198.00+3500.00 zł
wolne
12/46
70,71
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
3
381834.00+3500.00 zł
wolne
12/47
62,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
339228.00+3500.00 zł
sprzedane
12/48
39,98
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
215892.00+3500.00 zł
sprzedane
12/49
37,43
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
201852.00+3500.00 zł
sprzedane
12/50
48,46
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
261252.00+3500.00 zł
sprzedane
12/51
75,65
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
408510.00+3500.00 zł
sprzedane
12/52
68,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
370926.00+3500.00 zł
wolne
12/53
60,27
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
325458.00+3500.00 zł
sprzedane
12/54
43,88
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
236952.00+3500.00 zł
sprzedane
12/55
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/56
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/57
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/58
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
219725.00+3500.00 zł
sprzedane
12/59
63,25
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
341550.00+3500.00 zł
wolne
12/60
70,71
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
4
381834.00+3500.00 zł
wolne
12/61
62,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
338580.00+3500.00 zł
wolne
12/62
59,39
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
320706.00+3500.00 zł
sprzedane
12/63
66,22
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
357588.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/64
75,65
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
408510.00+3500.00 zł
sprzedane
12/65
68,57
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
370278.00+3500.00 zł
wolne
12/66
60,15
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
324810.00+3500.00 zł
sprzedane
12/67
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/68
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/69
43,93
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/70
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/71
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
219725.00+3500.00 zł
sprzedane
12/72
63,25
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
341550.00+3500.00 zł
wolne
12/73
70,59
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
5
381186.00+3500.00 zł
wolne
12/74
62,70
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
338580.00+3500.00 zł
sprzedane
12/75
59,54
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
321516.00+3500.00 zł
sprzedane
12/76
66,22
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
357588.00+3500.00 zł
sprzedane
12/77
75,51
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
407754.00+3500.00 zł
wolne
12/78
68,57
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
370278.00+3500.00 zł
rezerwacja
12/79
60,15
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
324810.00+3500.00 zł
wolne
12/80
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/81
55,39
4 900,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
271411.00+3500.00 zł
wolne
12/82
43,93
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/83
43,88
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
241340.00+3500.00 zł
sprzedane
12/84
39,95
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
6
219725.00+3500.00 zł
sprzedane
12/85
63,13
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
340902.00+3500.00 zł
wolne
12/86
70,59
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
6
381186.00+3500.00 zł
wolne
12/87
62,58
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
337932.00+3500.00 zł
sprzedane
12/88
54,69
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
295326.00+3500.00 zł
sprzedane
12/89
61,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
334476.00+3500.00 zł
sprzedane
12/90
75,51
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
407754.00+3500.00 zł
sprzedane
12/91
68,45
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
369630.00+3500.00 zł
sprzedane
12/92
44,11
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
247016.00+3500.00 zł
sprzedane
12/93
43,72
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
240460.00+3500.00 zł
sprzedane
12/94
55,23
4 900,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
270627.00+3500.00 zł
rezerwacja
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
14/01
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
263790.00+3500.00 zł
rezerwacja
14/02
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
222480.00+3500.00 zł
sprzedane
14/03
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
351162.00+3500.00 zł
wolne
14/04
84,85
5 400,00 zł
4 z aneksem kuchennym
parter
458190.00+3500.00 zł
wolne
14/05
47,84
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
263120.00+3500.00 zł
rezerwacja
14/06
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
401814.00+3500.00 zł
wolne
14/07
64,09
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
320450.00+3500.00 zł
wolne
14/08
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
14/09
66,85
5 000,00 zł
1 z aneksem kuchennym
parter
334250.00+3500.00 zł
wolne
14/10
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
263790.00+3500.00 zł
wolne
14/11
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
1
222480.00+3500.00 zł
sprzedane
14/12
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
351162.00+3500.00 zł
wolne
14/13
65,03
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
351162.00+3500.00 zł
wolne
14/14
61,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
330264.00+3500.00 zł
wolne
14/15
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/16
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
401814.00+3500.00 zł
wolne
14/17
64,09
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
320450.00+3500.00 zł
sprzedane
14/18
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
14/19
66,35
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
331750.00+3500.00 zł
wolne
14/20
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
263790.00+3500.00 zł
wolne
14/21
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
2
222480.00+3500.00 zł
sprzedane
14/22
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
350514.00+3500.00 zł
wolne
14/23
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
350514.00+3500.00 zł
wolne
14/24
61,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
330264.00+3500.00 zł
wolne
14/25
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/26
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
401814.00+3500.00 zł
wolne
14/27
63,97
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
319850.00+3500.00 zł
sprzedane
14/28
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
14/29
66,23
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
331150.00+3500.00 zł
wolne
14/30
48,85
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
263790.00+3500.00 zł
rezerwacja
14/31
41,20
5 400,00 zł
1 z aneksem kuchennym
3
222480.00+3500.00 zł
sprzedane
14/32
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
350514.00+3500.00 zł
wolne
14/33
64,91
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
350514.00+3500.00 zł
wolne
14/34
61,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
329616.00+3500.00 zł
wolne
14/35
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/36
74,41
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
401814.00+3500.00 zł
wolne
14/37
63,97
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
319850.00+3500.00 zł
sprzedane
14/38
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
14/39
66,23
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
331150.00+3500.00 zł
sprzedane
14/40
48,85
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
268675.00+3500.00 zł
wolne
14/41
41,20
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
4
226600.00+3500.00 zł
sprzedane
14/42
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
349866.00+3500.00 zł
sprzedane
14/43
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
349866.00+3500.00 zł
wolne
14/44
61,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
329616.00+3500.00 zł
sprzedane
14/45
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/46
74,10
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
400140.00+3500.00 zł
wolne
14/47
63,85
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
332020.00+3500.00 zł
wolne
14/48
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
14/49
66,11
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
343772.00+3500.00 zł
wolne
14/50
48,85
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
268675.00+3500.00 zł
sprzedane
14/51
41,20
5 500,00 zł
1 z aneksem kuchennym
5
226600.00+3500.00 zł
sprzedane
14/52
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
349866.00+3500.00 zł
sprzedane
14/53
64,79
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
349866.00+3500.00 zł
wolne
14/54
60,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
328968.00+3500.00 zł
sprzedane
14/55
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/56
74,10
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
400140.00+3500.00 zł
wolne
14/57
63,85
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
332020.00+3500.00 zł
wolne
14/58
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
14/59
66,11
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
343772.00+3500.00 zł
wolne
14/60
48,33
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
265815.00+3500.00 zł
rezerwacja
14/61
41,11
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
226105.00+3500.00 zł
sprzedane
14/62
64,67
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
349218.00+3500.00 zł
wolne
14/63
64,67
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
349218.00+3500.00 zł
wolne
14/64
44,85
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
251160.00+3500.00 zł
sprzedane
14/65
47,84
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
267904.00+3500.00 zł
sprzedane
14/66
61,40
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
337700.00+3500.00 zł
wolne
14/67
63,73
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
331396.00+3500.00 zł
wolne
14/68
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
14/69
65,98
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
343096.00+3500.00 zł
wolne
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
16/01
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
16/02
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
222912.00+3500.00 zł
sprzedane
16/03
71,94
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
359700.00+3500.00 zł
wolne
16/04
68,18
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
368172.00+3500.00 zł
wolne
16/05
46,05
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
253275.00+3500.00 zł
sprzedane
16/06
60,84
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
328536.00+3500.00 zł
wolne
16/07
64,28
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
347112.00+3500.00 zł
wolne
16/08
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
parter
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/09
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
271134.00+3500.00 zł
wolne
16/10
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
parter
265788.00+3500.00 zł
rezerwacja
16/11
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
16/12
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
222912.00+3500.00 zł
sprzedane
16/13
71,94
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
359700.00+3500.00 zł
sprzedane
16/14
68,18
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
368172.00+3500.00 zł
wolne
16/15
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/16
60,95
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
329130.00+3500.00 zł
wolne
16/17
64,28
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
347112.00+3500.00 zł
wolne
16/18
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
1
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/19
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
271134.00+3500.00 zł
sprzedane
16/20
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
1
265788.00+3500.00 zł
wolne
16/21
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
16/22
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
222912.00+3500.00 zł
sprzedane
16/23
71,82
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
359100.00+3500.00 zł
wolne
16/24
68,06
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
367524.00+3500.00 zł
wolne
16/25
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/26
60,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
328482.00+3500.00 zł
sprzedane
16/27
64,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
346464.00+3500.00 zł
wolne
16/28
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
2
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/29
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
271134.00+3500.00 zł
wolne
16/30
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
2
265788.00+3500.00 zł
wolne
16/31
43,14
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
232956.00+3500.00 zł
sprzedane
16/32
41,28
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
222912.00+3500.00 zł
sprzedane
16/33
71,82
5 000,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
359100.00+3500.00 zł
sprzedane
16/34
68,06
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
367524.00+3500.00 zł
wolne
16/35
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/36
60,83
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
328482.00+3500.00 zł
sprzedane
16/37
64,16
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
346464.00+3500.00 zł
wolne
16/38
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
3
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/39
50,21
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
271134.00+3500.00 zł
wolne
16/40
49,22
5 400,00 zł
2 z aneksem kuchennym
3
265788.00+3500.00 zł
sprzedane
16/41
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
16/42
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
227040.00+3500.00 zł
sprzedane
16/43
71,70
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
372840.00+3500.00 zł
wolne
16/44
67,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
366876.00+3500.00 zł
wolne
16/45
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/46
60,71
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
327834.00+3500.00 zł
sprzedane
16/47
64,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
345816.00+3500.00 zł
wolne
16/48
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
4
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/49
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
276155.00+3500.00 zł
wolne
16/50
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
4
270710.00+3500.00 zł
sprzedane
16/51
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
16/52
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
227040.00+3500.00 zł
sprzedane
16/53
71,70
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
372840.00+3500.00 zł
wolne
16/54
67,94
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
366876.00+3500.00 zł
wolne
16/55
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/56
60,71
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
327834.00+3500.00 zł
sprzedane
16/57
64,04
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
345816.00+3500.00 zł
sprzedane
16/58
78,45
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
5
415785.00+3500.00 zł
wolne
16/59
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
276155.00+3500.00 zł
wolne
16/60
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
5
270710.00+3500.00 zł
sprzedane
16/61
43,14
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
237270.00+3500.00 zł
sprzedane
16/62
41,28
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
227040.00+3500.00 zł
sprzedane
16/63
71,58
5 200,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
372216.00+3500.00 zł
wolne
16/64
67,82
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
366228.00+3500.00 zł
wolne
16/65
46,05
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
257880.00+3500.00 zł
sprzedane
16/66
44,49
5 600,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
249144.00+3500.00 zł
sprzedane
16/67
63,92
5 400,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
345168.00+3500.00 zł
sprzedane
16/68
78,35
5 300,00 zł
3 z aneksem kuchennym
6
415255.00+3500.00 zł
wolne
16/69
50,21
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
276155.00+3500.00 zł
wolne
16/70
49,22
5 500,00 zł
2 z aneksem kuchennym
6
270710.00+3500.00 zł
sprzedane

Sprzedaż mieszkań w Zielonej Górze

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Jawna
(dawniej EBF Development Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Boh. Westerplatte 11
Obsługa pracuje zdalnie.
Możliwy kontakt w dni robocze 7:00-15:00
tel. 68 328 69 92
tel. 601 934 370
tel. 68 322 18 23
e-mail: sprzedaz@ebfdevelopment.pl

 

Galeria Grafitt (parter)
ul. Boh. Westerplatte 24
Obsługa pracuje zdalnie.
Możliwy kontakt w dni robocze 9.30-17.30
tel. 68 320 10 75
tel. 605 860 001
e-mail zgora@ebfdevelopment.pl

Gorąca oferta
Zobacz oferty

Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu