Infrastruktura w zasięgu ręki
Blisko Centrum
współgra z otoczeniem

LISIA APARTAMENTY Zielona Góra, ul. Lisia 12,14,16

Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
12/01
43,88
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
12/02
43,88
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
12/03
39,95
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
12/04
63,49
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
12/05
70,80
-- zł
4
parter
-- zł
sprzedane
12/06
62,83
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
12/07
59,29
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
12/08
48,38
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
12/09
75,94
7 500,00 zł
3
parter
573 050,00 zł
wolne
12/10
68,70
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
12/11
60,37
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
12/12
43,88
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
12/13
55,39
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
12/14
43,88
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
12/15
43,88
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
12/16
39,95
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
12/17
63,49
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
12/18
70,83
-- zł
4
1
-- zł
sprzedane
12/19
62,94
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
12/20
39,98
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
12/21
37,38
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
12/22
48,38
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
12/23
75,78
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
12/24
68,81
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
12/25
60,39
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
12/26
43,88
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
12/27
55,39
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
12/28
43,88
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
12/29
43,88
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
12/30
39,95
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
12/31
63,37
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
12/32
70,83
-- zł
4
2
-- zł
sprzedane
12/33
62,82
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
12/34
39,98
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
12/35
37,38
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
12/36
48,38
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
12/37
75,78
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
12/38
68,69
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
12/39
60,27
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
12/40
43,88
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
12/41
55,39
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
12/42
43,88
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
12/43
43,88
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
12/44
39,99
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
12/45
63,37
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
12/46
70,71
-- zł
4
3
-- zł
sprzedane
12/47
62,82
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
12/48
39,98
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
12/49
37,43
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
12/50
48,46
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
12/51
75,65
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
12/52
68,69
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
12/53
60,27
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
12/54
43,88
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
12/55
55,39
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
12/56
43,88
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
12/57
43,88
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
12/58
39,95
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
12/59
63,25
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/60
70,71
-- zł
4
4
-- zł
sprzedane
12/61
62,70
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/62
59,39
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/63
66,22
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/64
75,65
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/65
68,57
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/66
60,15
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
12/67
43,88
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
12/68
55,39
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
12/69
43,93
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
12/70
43,88
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
12/71
39,95
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
12/72
63,25
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/73
70,59
-- zł
4
5
-- zł
sprzedane
12/74
62,70
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/75
59,54
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/76
66,22
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/77
75,51
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/78
68,57
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/79
60,15
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
12/80
43,88
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
12/81
55,39
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
12/82
43,93
-- zł
1
6
-- zł
sprzedane
12/83
43,88
-- zł
1
6
-- zł
sprzedane
12/84
39,95
-- zł
1
6
-- zł
sprzedane
12/85
63,13
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/86
70,59
-- zł
4
6
-- zł
sprzedane
12/87
62,58
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/88
54,69
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/89
61,94
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/90
75,39
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/91
68,45
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
12/92
44,11
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
12/93
43,72
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
12/94
55,23
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
14/01
48,85
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
14/02
41,20
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
14/03
65,03
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
14/04
84,85
-- zł
4
parter
-- zł
sprzedane
14/05
47,84
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
14/06
74,41
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
14/07
64,09
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
14/08
43,14
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
14/09
66,85
-- zł
1
parter
-- zł
sprzedane
14/10
48,85
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
14/11
41,20
-- zł
1
1
-- zł
sprzedane
14/12
64,96
7 600,00 zł
3
1
497 196,00 zł
wolne
14/13
65,03
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
14/14
61,16
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
14/15
47,84
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
14/16
74,41
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
14/17
64,09
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
14/18
43,14
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
14/19
66,35
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
14/20
48,85
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
14/21
41,20
-- zł
1
2
-- zł
sprzedane
14/22
64,91
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/23
64,91
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/24
61,16
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/25
47,84
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
14/26
74,41
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/27
63,97
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/28
43,14
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
14/29
66,23
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
14/30
48,85
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
14/31
41,20
-- zł
1
3
-- zł
sprzedane
14/32
64,87
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/33
64,91
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/34
61,04
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/35
47,84
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
14/36
74,41
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/37
63,97
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/38
43,14
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
14/39
66,23
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
14/40
48,85
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
14/41
41,20
-- zł
1
4
-- zł
sprzedane
14/42
64,79
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/43
64,79
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/44
61,04
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/45
47,84
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
14/46
74,10
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/47
63,85
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/48
43,14
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
14/49
66,11
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
14/50
48,85
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
14/51
41,20
-- zł
1
5
-- zł
sprzedane
14/52
64,79
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/53
64,79
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/54
60,92
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/55
47,84
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
14/56
74,10
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/57
63,85
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/58
43,14
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
14/59
66,11
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
14/60
48,33
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/61
41,11
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/62
64,67
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
14/63
64,67
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
14/64
44,85
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/65
47,84
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/66
61,13
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/67
63,73
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
14/68
43,14
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
14/69
65,98
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Rzut
16/01
43,14
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
16/02
41,28
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
16/03
71,96
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
16/04
68,18
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
16/05
46,05
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
16/06
60,84
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
16/07
64,28
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
16/08
78,45
-- zł
3
parter
-- zł
sprzedane
16/09
50,21
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
16/10
49,22
-- zł
2
parter
-- zł
sprzedane
16/11
43,14
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
16/12
41,28
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
16/13
71,94
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
16/14
68,18
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
16/15
46,05
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
16/16
60,95
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
16/17
64,28
-- zł
3
1
-- zł
sprzedane
16/18
78,11
7 400,00 zł
3
1
581 514,00 zł
wolne
16/19
50,21
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
16/20
49,22
-- zł
2
1
-- zł
sprzedane
16/21
43,14
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
16/22
41,28
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
16/23
71,82
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
16/24
68,06
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
16/25
46,05
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
16/26
60,83
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
16/27
64,16
-- zł
3
2
-- zł
sprzedane
16/28
78,29
7 400,00 zł
3
2
582 846,00 zł
wolne
16/29
50,21
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
16/30
49,22
-- zł
2
2
-- zł
sprzedane
16/31
43,14
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
16/32
41,28
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
16/33
71,82
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
16/34
68,06
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
16/35
46,05
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
16/36
60,83
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
16/37
64,16
-- zł
3
3
-- zł
sprzedane
16/38
78,10
7 400,00 zł
3
3
581 440,00 zł
wolne
16/39
50,21
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
16/40
49,22
-- zł
2
3
-- zł
sprzedane
16/41
43,14
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
16/42
41,28
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
16/43
71,70
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
16/44
67,94
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
16/45
46,05
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
16/46
60,71
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
16/47
64,04
-- zł
3
4
-- zł
sprzedane
16/48
78,08
7 400,00 zł
3
4
581 292,00 zł
wolne
16/49
50,21
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
16/50
49,22
-- zł
2
4
-- zł
sprzedane
16/51
43,14
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
16/52
41,28
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
16/53
71,70
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
16/54
67,94
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
16/55
46,05
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
16/56
60,71
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
16/57
64,04
-- zł
3
5
-- zł
sprzedane
16/58
77,98
7 400,00 zł
3
5
580 552,00 zł
wolne
16/59
50,21
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
16/60
49,22
-- zł
2
5
-- zł
sprzedane
16/61
43,14
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
16/62
41,28
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
16/63
71,58
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
16/64
67,57
7 600,00 zł
3
6
517 032,00 zł
wolne
16/65
46,05
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
16/66
44,49
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
16/67
63,61
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
16/68
78,35
-- zł
3
6
-- zł
sprzedane
16/69
50,21
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane
16/70
49,22
-- zł
2
6
-- zł
sprzedane

Sprzedaż mieszkań w Zielonej Górze

GG Grafitt parter, ul. Boh. Westerplatte 24
Czynne w dni robocze 7:00-17:00
 
Dorota Świderska
tel. 601 934 370
tel. 885 440 039
e-mail:  d.swiderska@ebfdevelopment.pl
 
Natalia Siuda
tel. 605 860 001
 
 
Gorąca oferta
Zobacz oferty

Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu