Zamieszkaj w centrum
spokojna okolica
Wyjątkowa inwestycja na Wildzie
Apartamenty Bergera

Apartamenty Bergera Poznań, ul. Gothilifa Bergera.

Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Wirtualny spacer
Rzut
1/1
59,13
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
650 430,00 zł
wolne
1/2
58,84
11000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
647 240,00 zł
wolne
1/3
82,44
10 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
824 400,00 zł
wolne
1/4
82,49
10 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
824 900,00 zł
rezerwacja
1/5
58.84
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
647 240,00 zł
rezerwacja
1/6
59,65
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
656 150,00 zł
rezerwacja
1/7
41,27
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
495 240,00 zł
rezerwacja
1/8
59,74
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
657 140,00 zł
rezerwacja
1/9
41,24
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
494 880,00 zł
wolne
1/10
48,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
579 720,00 zł
wolne
1/11
97,70
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
parter
977 000,00 zł
wolne
1/12
55,65
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
612 150,00 zł
wolne
1/13
47,59
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
571 080,00 zł
wolne
1A/1
39,49
12 000,00 zł
kawalerka
parter
473 880,00 zł
wolne
1A/2
37,29
12 000,00 zł
kawalerka
parter
447 480,00 zł
wolne
1A/3
37,17
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
446 040,00 zł
wolne
1A/4
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
parter
735 700,00 zł
rezerwacja
1A/5
55,76
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
613 360,00 zł
wolne
1A/6
45,17
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
542 040,00 zł
wolne
1A/7
37,61
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
451 320,00 zł
wolne
1A/8
63,35
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
696 850,00 zł
wolne
1A/9
58,99
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
648 890,00 zł
wolne
1A/10
37,71
12 000,00 zł
kawalerka
parter
452 520,00 zł
wolne
1/14
59,40
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
653 400,00 zł
wolne
1/15
64,26
11 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
706 860,00 zł
wolne
1/16
64,25
11 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
706 750,00 zł
wolne
1/17
59,70
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
656 700,00 zł
wolne
1/18
41,41
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
496 920,00 zł
wolne
1/19
59,88
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
658 680,00 zł
wolne
1/20
41,38
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
496 560,00 zł
wolne
1/21
48,45
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
581 400,00 zł
wolne
1/22
97,69
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
976 900,00 zł
wolne
1/23
55,69
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
612 590,00 zł
wolne
1/24
47,59
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
571 080,00 zł
wolne
1A/11
45,82
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
549 840,00 zł
wolne
1A/12
37,32
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
447 840,00 zł
wolne
1A/13
37,34
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
448 080,00 zł
wolne
1A/14
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
735 700,00 zł
wolne
1A/15
55,90
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
614 900,00 zł
wolne
1A/16
45,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
543 720,00 zł
wolne
1A/17
37,69
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
452 280,00 zł
wolne
1A/18
63,46
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
698 060,00 zł
wolne
1A/19
59,19
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
651 090,00 zł
wolne
1A/20
37,79
12 000,00 zł
kawalerka
1
453 480,00 zł
wolne
1/25
59,40
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
653 400,00 zł
wolne
1/26
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
706 860,00 zł
wolne
1/27
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
706 860,00 zł
wolne
1/28
59,79
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
657 690,00 zł
wolne
1/29
41,41
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
496 920,00 zł
wolne
1/30
59,88
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
658 680,00 zł
wolne
1/31
41,38
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
496 560,00 zł
wolne
1/32
48,45
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
581 400,00 zł
wolne
1/33
97,69
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
2
976 900,00 zł
wolne
1/34
55,69
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
612 590,00 zł
wolne
1/35
47,59
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
571 080,00 zł
wolne
1A/21
45,80
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
549 600,00 zł
wolne
1A/22
37,32
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
447 840,00 zł
wolne
1A/23
37,34
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
448 080,00 zł
wolne
1A/24
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
2
735 700,00 zł
wolne
1A/25
55,90
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
614 900,00 zł
wolne
1A/26
45,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
543 720,00 zł
wolne
1A/27
37,69
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
452 280,00 zł
wolne
1A/28
63,46
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
698 060,00 zł
wolne
1A/29
59,19
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
651 090,00 zł
wolne
1A/30
37,79
12 000,00 zł
kawalerka
2
453 480,00 zł
wolne
1/36
59,40
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
653 400,00 zł
wolne
1/37
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
706 860,00 zł
wolne
1/38
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
706 860,00 zł
wolne
1/39
59,79
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
657 690,00 zł
wolne
1/40
41,41
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
496 920,00 zł
wolne
1/41
59,88
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
658 680,00 zł
wolne
1/42
41,38
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
496 560,00 zł
wolne
1/43
48,45
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
581 400,00 zł
wolne
1/44
97,70
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
3
977 000,00 zł
rezerwacja
1/45
55,69
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
612 590,00 zł
wolne
1/46
47,59
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
571 080,00 zł
wolne
1A/31
45,82
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
549 840,00 zł
wolne
1A/32
37,32
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
447 840,00 zł
wolne
1A/33
37,34
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
448 080,00 zł
rezerwacja
1A/34
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
3
735 700,00 zł
wolne
1A/35
55,90
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
614 900,00 zł
wolne
1A/36
45,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
543 720,00 zł
wolne
1A/37
37,69
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
452 280,00 zł
wolne
1A/38
63,46
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
698 060,00 zł
wolne
1A/39
59,19
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
651 090,00 zł
wolne
1A/40
37,77
-
kawalerka
3
453 240,00 zł
wolne
1/47
59,40
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
653 400,00 zł
rezerwacja
1/48
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
706 860,00 zł
wolne
1/49
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
706 860,00 zł
rezerwacja
1/50
59,79
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
657 690,00 zł
wolne
1/51
41,41
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
496 920,00 zł
wolne
1/52
59,96
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
659 560,00 zł
wolne
1/53
41,38
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
496 560,00 zł
rezerwacja
1/54
48,45
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
581 400,00 zł
wolne
1/55
124,33
10 000,00 zł
5 pokoi z aneksem
4
1 243 300,00 zł
rezerwacja
1/56
47,59
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
571 080,00 zł
wolne
1A/41
45,82
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
549 840,00 zł
rezerwacja
1A/42
37,32
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
447 840,00 zł
wolne
1A/43
37,34
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
448 080,00 zł
rezerwacja
1A/44
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
4
735 700,00 zł
wolne
1A/45
55,90
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
614 900,00 zł
rezerwacja
1A/46
45,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
543 720,00 zł
rezerwacja
1A/47
37,69
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
452 280,00 zł
rezerwacja
1A/48
63,46
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
698 060,00 zł
wolne
1A/49
59,21
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
651 310,00 zł
wolne
1A/50
37,77
12 000,00 zł
kawalerka
4
453 240,00 zł
rezerwacja
1/57
59,40
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
653 400,00 zł
wolne
1/58
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
706 860,00 zł
wolne
1/59
64,26
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
706 860,00 zł
wolne
1/60
59,79
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
657 690,00 zł
rezerwacja
1/61
41,41
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
496 920,00 zł
rezerwacja
1/62
59,96
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
659 560,00 zł
rezerwacja
1/63
41,45
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
497 400,00 zł
rezerwacja
1/64
111,30
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
5
1 113 000,00 zł
rezerwacja
1A/51
45,82
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
549 840,00 zł
rezerwacja
1A/52
37,32
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
447 840,00 zł
rezerwacja
1A/53
37,34
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
448 080,00 zł
rezerwacja
1A/54
73,57
10 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
5
735 700,00 zł
wolne
1A/55
55,86
11 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
614 460,00 zł
wolne
1A/56
45,31
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
543 720,00 zł
rezerwacja
1A/57
37,69
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
452 280,00 zł
rezerwacja
1A/58
63,46
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
698 060,00 zł
wolne
1A/59
59,19
11 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
651 090,00 zł
wolne
1A/60
37,64
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
451 680,00 zł
wolne
1/65
47,30
12 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
567 600,00 zł
rezerwacja
1/66
39,28
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
6
471 360,00 zł
rezerwacja
1/67
39,29
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
6
471 480,00 zł
rezerwacja
1/68
47,28
12 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
567 360,00 zł
rezerwacja
1/69
33,39
12 000,00 zł
2 pokoje z aneksem
6
400 680,00 zł
rezerwacja
1/70
131,84
12 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
6
1 582 080,00 zł
rezerwacja
1A/61
52,79
12 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
633 480,00 zł
wolne
1A/62
79,11
12 000,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
949 320,00 zł
rezerwacja
1A/63
73,87
12 000,00 zł
4 pokoje z aneksem
6
886 440,00 zł
wolne
1A/64
128,73
12 000,00 zł
5 pokoi z aneksem
6
1 544 760,00 zł
rezerwacja

Sprzedaż mieszkań w Poznaniu

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Jawna
(dawniej EBF Development Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-16:30
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail poznan@ebfdevelopment.pl
e-mail a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl
Gorąca oferta
Zobacz oferty

Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu