Zamieszkaj w centrum
spokojna okolica
Wyjątkowa inwestycja na Wildzie
Apartamenty Bergera

Apartamenty Bergera Poznań, ul. Gothilfa Bergera

Numer
Pow. m2
Cena m2 brutto
Liczba pokoi
Piętro
Cena brutto
Status
Wirtualny spacer
Rzut
1/1
59,13
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
679 995,00 zł
wolne
1/2
58,84
11500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
676 660,00 zł
sprzedane
1/3
82,44
10 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
865 620,00 zł
sprzedane
1/4
82,49
10 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
866 145,00 zł
sprzedane
1/5
58.84
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
676 660,00 zł
sprzedane
1/6
59,65
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
685 975,00 zł
sprzedane
1/7
41,27
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
515 875,00 zł
sprzedane
1/8
59,74
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
687 010,00 zł
sprzedane
1/9
41,24
- zł
2 pokoje z aneksem
parter
- zł
sprzedane
1/10
48,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
603 875,00 zł
sprzedane
1/11
97,70
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
parter
1 025 850,00 zł
wolne
1/12
55,65
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
639 975,00 zł
wolne
1/13
47,59
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
594 875,00 zł
wolne
1A/1
39,49
12 500,00 zł
kawalerka
parter
493 625,00 zł
sprzedane
1A/2
37,29
12 500,00 zł
kawalerka
parter
466 125,00 zł
sprzedane
1A/3
37,17
- zł
2 pokoje z aneksem
parter
- zł
sprzedane
1A/4
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
parter
772 485,00 zł
sprzedane
1A/5
55,76
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
641 240,00 zł
wolne
1A/6
45,17
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
564 625,00 zł
sprzedane
1A/7
37,61
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
parter
470 125,00 zł
sprzedane
1A/8
63,35
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
728 525,00 zł
sprzedane
1A/9
58,99
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
parter
678 385,00 zł
wolne
1A/10
37,71
12 500,00 zł
kawalerka
parter
471 375,00 zł
sprzedane
1/14
59,40
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
683 100,00 zł
sprzedane
1/15
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
738 990,00 zł
sprzedane
1/16
64,25
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
738 875,00 zł
sprzedane
1/17
59,70
- zł
3 pokoje z aneksem
1
- zł
sprzedane
1/18
41,41
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
517 625,00 zł
sprzedane
1/19
59,88
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
688 620,00 zł
sprzedane
1/20
41,38
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
517 250,00 zł
sprzedane
1/21
48,45
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
605 625,00 zł
sprzedane
1/22
97,69
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
1 025 745,00 zł
sprzedane
1/23
55,69
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
640 435,00 zł
sprzedane
1/24
47,59
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
594 875,00 zł
sprzedane
1A/11
45,82
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
572 750,00 zł
sprzedane
1A/12
37,32
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
466 500,00 zł
sprzedane
1A/13
37,34
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
466 750,00 zł
sprzedane
1A/14
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
1
772 485,00 zł
sprzedane
1A/15
55,90
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
642 850,00 zł
sprzedane
1A/16
45,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
566 375,00 zł
sprzedane
1A/17
37,69
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
1
471 125,00 zł
sprzedane
1A/18
63,46
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
729 790,00 zł
sprzedane
1A/19
59,19
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
1
680 685,00 zł
sprzedane
1A/20
37,79
12 500,00 zł
kawalerka
1
472 375,00 zł
sprzedane
1/25
59,40
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
683 100,00 zł
sprzedane
1/26
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
738 990,00 zł
sprzedane
1/27
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
738 990,00 zł
sprzedane
1/28
59,79
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
687 585,00 zł
sprzedane
1/29
41,41
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
517 625,00 zł
sprzedane
1/30
59,88
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
688 620,00 zł
sprzedane
1/31
41,38
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
517 250,00 zł
sprzedane
1/32
48,45
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
605 625,00 zł
sprzedane
1/33
97,69
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
2
1 025 745,00 zł
sprzedane
1/34
55,69
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
640 435,00 zł
sprzedane
1/35
47,59
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
594 875,00 zł
sprzedane
1A/21
45,80
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
572 500,00 zł
sprzedane
1A/22
37,32
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
466 500,00 zł
sprzedane
1A/23
37,34
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
466 750,00 zł
sprzedane
1A/24
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
2
772 485,00 zł
sprzedane
1A/25
55,90
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
642 850,00 zł
sprzedane
1A/26
45,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
566 375,00 zł
sprzedane
1A/27
37,69
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
2
471 125,00 zł
sprzedane
1A/28
63,46
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
729 790,00 zł
sprzedane
1A/29
59,19
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
2
680 685,00 zł
sprzedane
1A/30
37,79
12 500,00 zł
kawalerka
2
472 375,00 zł
sprzedane
1/36
59,40
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
683 100,00 zł
sprzedane
1/37
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
738 990,00 zł
sprzedane
1/38
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
738 990,00 zł
sprzedane
1/39
59,79
- zł
3 pokoje z aneksem
3
- zł
sprzedane
1/40
41,41
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
517 625,00 zł
sprzedane
1/41
59,88
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
688 620,00 zł
sprzedane
1/42
41,38
- zł
2 pokoje z aneksem
3
- zł
sprzedane
1/43
48,45
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
605 625,00 zł
sprzedane
1/44
97,70
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
3
1 025 850,00 zł
sprzedane
1/45
55,69
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
640 435,00 zł
sprzedane
1/46
47,59
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
594 875,00 zł
sprzedane
1A/31
45,82
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
572 750,00 zł
sprzedane
1A/32
37,32
- zł
2 pokoje z aneksem
3
- zł
sprzedane
1A/33
37,34
- zł
2 pokoje z aneksem
3
- zł
sprzedane
1A/34
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
3
772 485,00 zł
sprzedane
1A/35
55,90
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
642 850,00 zł
sprzedane
1A/36
45,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
566 375,00 zł
sprzedane
1A/37
37,69
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
3
471 125,00 zł
sprzedane
1A/38
63,46
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
729 790,00 zł
sprzedane
1A/39
59,19
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
3
680 685,00 zł
sprzedane
1A/40
37,77
12 500 zł
kawalerka
3
472 125,00 zł
sprzedane
1/47
59,40
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
683 100,00 zł
sprzedane
1/48
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
738 990,00 zł
sprzedane
1/49
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
738 990,00 zł
sprzedane
1/50
59,79
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
687 585,00 zł
sprzedane
1/51
41,41
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
517 625,00 zł
sprzedane
1/52
59,96
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
689 540,00 zł
sprzedane
1/53
41,38
- zł
2 pokoje z aneksem
4
- zł
sprzedane
1/54
48,45
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
605 625,00 zł
sprzedane
1/55
124,33
- zł
5 pokoi z aneksem
4
- zł
sprzedane
1/56
47,59
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
594 875,00 zł
sprzedane
1A/41
45,82
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
572 750,00 zł
sprzedane
1A/42
37,32
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
466 500,00 zł
sprzedane
1A/43
37,34
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
466 750,00 zł
sprzedane
1A/44
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
4
772 485,00 zł
sprzedane
1A/45
55,90
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
642 850,00 zł
sprzedane
1A/46
45,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
4
566 375,00 zł
sprzedane
1A/47
37,69
- zł
2 pokoje z aneksem
4
- zł
sprzedane
1A/48
63,46
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
729 790,00 zł
sprzedane
1A/49
59,21
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
4
680 915,00 zł
sprzedane
1A/50
37,77
12 500,00 zł
kawalerka
4
472 125,00 zł
sprzedane
1/57
59,40
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
683 100,00 zł
sprzedane
1/58
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
738 990,00 zł
sprzedane
1/59
64,26
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
738 990,00 zł
sprzedane
1/60
59,79
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
687 585,00 zł
sprzedane
1/61
41,41
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
517 625,00 zł
sprzedane
1/62
59,96
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
689 540,00 zł
sprzedane
1/63
41,45
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
518 125,00 zł
sprzedane
1/64
111,30
12 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
5
1 391 250,00 zł
sprzedane
1A/51
45,82
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
572 750,00 zł
sprzedane
1A/52
37,32
- zł
2 pokoje z aneksem
5
- zł
sprzedane
1A/53
37,34
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
466 500,00 zł
sprzedane
1A/54
73,57
10 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
5
772 485,00 zł
sprzedane
1A/55
55,86
11 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
642 390,00 zł
sprzedane
1A/56
45,31
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
566 375,00 zł
sprzedane
1A/57
37,69
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
471 125,00 zł
sprzedane
1A/58
63,46
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
729 790,00 zł
sprzedane
1A/59
59,19
11 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
5
680 685,00 zł
sprzedane
1A/60
37,64
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
5
470 500,00 zł
sprzedane
1/65
47,30
- zł
3 pokoje z aneksem
6
- zł
sprzedane
1/66
39,28
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
6
491 000,00 zł
sprzedane
1/67
39,29
- zł
2 pokoje z aneksem
6
- zł
sprzedane
1/68
47,28
12 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
591 000,00 zł
sprzedane
1/69
33,39
12 500,00 zł
2 pokoje z aneksem
6
417 375,00 zł
sprzedane
1/70
131,84
12 500,00 zł
4 pokoje z aneksem
6
1 648 000,00 zł
sprzedane
1A/61
52,79
12 500,00 zł
3 pokoje z aneksem
6
659 875,00 zł
sprzedane
1A/62
79,11
- zł
3 pokoje z aneksem
6
- zł
sprzedane
1A/63
73,87
- zł
4 pokoje z aneksem
6
- zł
sprzedane
1A/64
128,73
12 500,00 zł
5 pokoi z aneksem
6
1 609 125,00 zł
sprzedane

Sprzedaż mieszkań w Poznaniu

ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-17:00

Agata Nowaczyk
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
e-mail: a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl 
e-mail: poznan@ebfdevelopment.pl 

Izabela Suszka
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail: i.suszka@ebfdevelopment.pl 

Gorąca oferta
Zobacz oferty
FacebookInstagram
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu